• Breaking News

  July 31, 2011

  கூச்சத்தை ஓரங்கட்டு...

  7/31/2011
  கூச்சம் வளர்ச்சிக்குத் தடை. வாய்ப்புகளை இழப்பதற்கும். சரிவர பயன்படுத்தி முடியாமல் போவதற்கும் அதுவே காரணம். கூச்சம் உள்ளவர்களால் தங்க...

  குழந்தை விரும்பும் பெற்றோராக...

  7/31/2011
  தன் மகன் நல்லவனாக வல்லவனாக வளர வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய எல்லா பெற்றோர்களின் பொது விருப்பம். ஆனால் அதற்கான சரியான சூழ்நிலையை மனநி...

  July 29, 2011

  நன்றி சொல்லுங்கள் நல்லதே நடக்கும்

  7/29/2011
  நன்றியையும் பாராட்டையும் மனதில் நினைத்தால் மட்டும் போதாது. உடனே அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும். நன்றிக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியவருக்கு அதை உடனே ...

  July 27, 2011

  யாமிருக்க பயமேன் !

  7/27/2011
  வளார்ந்த குழந்தைகள் தாங்கள் தவறு செய்துவிட்ட நிலையில் ‘இனியும் நம்மை அப்பா நேசிப்பாரா?’ என்று தமக்குள் கேட்டுக் கொள்வார்கள். எல்லா...

  July 26, 2011

  பேய்களை நம்பாதே... பிஞ்சிலே வெம்பாதே...

  7/26/2011
  குழந்தைகள் அச்ச உணர்வுடன் இருப்பதில்லை, பெரியவர்களாகிய நாம்தான் இந்த உணர்வுகளை ஊட்டிக் கெடுத்து விடுகிறோம். “அங்கே போகாதே இங்கே போகா...

  July 24, 2011

  பண்புகளை வளர்த்தல்

  7/24/2011
  உழைப்பு, நேர்மை போன்ற நற்பண்புகளை வலியுறுத்துங்கள். ”உழைப்பே உயர்வு தரும்.” ”உண்மையே பேசு”போன்ற மந்திரச் சொற்களை குழந்தைகளின் மனத்தில் ஆழப்...

  சின்ன ஆசை … பெரிய மகிழ்ச்சி

  7/24/2011
  கண்ணன் சிரிப்பினிலே பட்ட மரம் தளிர்க்கும்” என்பார் கவிஞர். குழந்தை சிரிக்கும்போது நம் இதயம் சிலிர்க்கிறது.பெரிய மனிதர்களின் சிரிப்பில் உள...

  கொடுங்கள்....பெறுங்கள்

  7/24/2011
  பையன் ரொம்பச் சின்னவன்தானே என்று நீங்கள் அலட்சிய்ப்படுத்திவிட கூடாது. உங்களிடம் உள்ள சுய மரியாதை தன்னுணர்வு எல்லாம் அவனுக்கு உண்டு. நீங்கள...

  நிதானப் போக்கைக் கடைப்பிடியுங்கள்

  7/24/2011
  பிள்ளைகள் தங்களுடைய பேசும் முறையை நடந்து கொள்ளும் முறையை பெற்றோர்களிடமிருந்தே கண்டு பிடிக்கிறார்கள். பெரும்பாலும் தங்கள் பெற்றோர்களையே அவர்க...

  தந்தையின் பங்கு

  7/24/2011
  குழந்தை வளர்ப்பில் தாய் தந்தை  இருவருக்குமே பங்கு உண்டு. பொறுப்பை தாயிடம் சாட்டிவிட்டு, தந்தை  அலட்சியமாக இருந்து விட முடியாது. சில பொறுப்ப...

  குடும்பத்திலிருந்தே தொடங்குங்கள்

  7/24/2011
  வீடு சிறிய உலகம். உலகம் பெரிய வீடு என்றே கூறலாம்.வெளியுலகில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை வீட்டிலிருந்தே கற்கிறோம். குடும்பம் ஒரு பல...

  July 21, 2011

  திறமையுள்ள குழந்தைகள்

  7/21/2011
  இயல்பிலேயே அதிநுட்ப உணர்வைப் பெற்றிருப்பர். உயர் அளவிலான ஆற்றல் கொண்டிருப்பர் குறுகிய கால அவகாசத்தில் தேர்ச்சியடைவர் அத்தனை பொறுமை இருக்...

  July 20, 2011

  சத்தான உணவுகள்

  7/20/2011
  இன்று எந்த வகுப்பு படிக்கிற மாணவனும் நிறைய   புத்தகங்களைப் படிக்க வேண்டியிருக்கிறது மற்றும் சுமக்க வேண்டியிருக்கிறது. உடலுக்கும் சக்தி வேண்...

  July 19, 2011

  உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள்

  7/19/2011
  குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் உங்களுக்கேற்பட்ட சிரமங்களை உங்கள் பிள்ளைகள் புரிந்து கொண்டு பொறுப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகள...